மழை - (மழை வருவதற்கு ஏன் தாமதமாயிற்று)

எனக்கும் மழை ரெம்ப பிடிக்கும்....... நனையத வரை,

ஆழம் உண்மை தொடர்பாக - (ஆழம், உண்மை, அர்த்தம்!)

மனதில் இருப்பதை அப்படியே வார்த்தையாக பார்த்த வியப்பு. தற்போது திண்டுக்கல்லில் புத்தகத் திருவிழா நடக்கிறது. நானும் எனது மகள்களும் சென்றோம். புத்தகங்களைப் புரட்டும் போதே மிக மோலோட்டமாதை கண்டறிய முடிகிறது. ஆயினும் வாசிக்க வேண்டியவற்றை கண்டறிய முடியவில்லை. 4வருடங்களுக்கு முன்புதான் அம்பை அறிமுகமாகி வாசித்தோம். நானும் எனது மூத்த மகளும் (தற்போது வயது 17) . மேலோட்டமாக ஆங்கிலம் தெரியும், ஆனாலும் தமிழில் வாசிப்பதே சுகமாக இருக்கிறது. தாக்கமும் அதிகம். எனவே வாசிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் (சிறு பட்டியல்) முடிந்தால் வெளியிடவும். ஆனி எர்னோ தமிழில் மொழி பெயர்க்க வழியுண்டா? நன்றி!

Write To Author

About ME

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Get In Touch

Address: 262 Milacina Mrest.

Phone: +91 3333 6789.

Tax: +91 3333 6789.

Email: support@kr.com

Website: www.kr.com